Mar
20
2013

Mis apuntes del Mitjà

Al final del año 2007 cursé el curso de preparación al nivell Mitjà (ahora sería equivalente al B2) del valencià para el PAS de la Universidad de Alicante. Como se me quedaron unos esquemas muy decentes pensé que podría compartirlos con el mundo, aunque creo que hacerlos uno mismo ayuda muchísimo para estudiar.

  • Mitjà – pronoms febles 
  • Mitjà – perquè, per què, per a què?
  • Mitjà – canvi i caiguda de preposicions i perífrasi 
  • Mitjà – apostrofació
  • Mitjà – accentuació
  • Mitjà – vocalisme

Leave a comment

You must be logged into post a comment.